De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren is opgezet als een brede netwerkorganisatie door alle lagen van de bevolking heen. Voor een goed advies aan de gemeente maken wij graag gebruik van de kennis en expertise van mensen die enerzijds zelf rechtstreeks met de gemeente te maken hebben (gehad), of die anderzijds vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid een steentje bij willen dragen aan het werk van de ARWI.

Als lid van de klankbordgroep benaderen wij u graag als we door de gemeente om een advies worden gevraagd. Maar ook als wij zelf een ongevraagd advies aan de gemeente willen geven putten we graag uit de collectieve ervaringsschat van zoveel mogelijk inwoners van Gooise Meren. Door zitting te nemen in dit panel draagt u er aan bij dat de ARWI een evenwichtige afweging kan maken rondom verschillende thema’s die binnen de Participatiewet van belang zijn.

Bent u ervaringsdeskundig (geweest) met een inkomensgrens rondom het minimum? Of heeft u te maken (gehad) met schuldenproblematiek? Loopt u regelmatig tegen financiële barrières aan waar het uw kinderen betreft? Of bent u op leeftijd en wordt het steeds moeilijker om werk te vinden of rond te komen?

Of u nou een betrokken burger bent die oog heeft voor wat in uw omgeving speelt, of een maatschappelijke organisatie die te maken heeft met vraagstukken rondom werk en inkomen, u bent van harte welkom om zich aan te melden voor deze klankbordgroep. Wij vragen u dan graag regelmatig – in principe per e-mail maar ook telefonisch of via social media – om advies.

Alle informatie wordt anoniem en vertrouwelijk behandeld.