Resultaten Adviesraad

De resultaten van de Adviesraad zijn het gevolg van het onder de aandacht brengen van structurele problemen van minima en uitkeringsgerechtigden. Onderstaand enkele voorbeelden:

De Adviesraad heeft ervoor gezorgd dat 65+ers recht hebben op een jaarlijkse vergoeding, de zogenaamde 65+ regeling. U kunt het aanvraagformulier ophalen bij de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.

De Adviesraad heeft bijgedragen aan een goede overgangsregeling voor alleenstaande ouders waarvan het jongste kind 18 jaar wordt. Als uw situatie verandert, neem dan contact op met de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.

Op advies van de Adviesraad hebben de toenmalige gemeenten Bussum, Muiden en Naarden de Regeling Schoolkosten ingevoerd voor kinderen van uitkeringsgerechtigden van 12 tot 18 jaar. Daarnaast is er tevens een PC regeling gekomen.

Verder heeft de Adviesraad in het verleden o.a. geadviseerd over vervroeging van de uitbetaling van de uitkering, het Doe budget, de tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (TAZ), de tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering (TER), de beleidsregels bestuurlijke boete (fraudewet), de Individuele Inkomenstoeslag (IIT), bijzondere bijstand, het privacy beleid, enz.

Mede door inzet van de Adviesraad kunnen ook ZZP’ers met een minimum inkomen aanspraak maken op alle regelingen die op minima van toepassing zijn, inclusief kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Informeer voor details bij de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.

Als u mee wilt denken over het beleid van de gemeente Gooise Meren inzake uitkeringsgerechtigden en inwoners met een minimuminkomen kunt u voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek contact opnemen.