Werkwijze Adviesraad

De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) is een hechte groep mensen die wekelijks bij elkaar komt om de situatie van werkzoekenden en mensen met een inkomen rond het minimumniveau te bespreken. Naast het bijhouden van informatie op allerlei terreinen die van belang zijn voor werkzoekenden en minima ontvangt zij regelmatig het verzoek van de gemeente om advies te geven over beleidsterreinen die op dat moment aan de orde zijn.

In onderling overleg wordt gekeken wie welke taken op zich neemt en welk tijdspad daarbij wordt aangehouden. Bij ingewikkelde thema’s of als de materie zich daartoe leent wordt in subgroepjes gewerkt. Ieder lid heeft zijn/haar eigen kwaliteiten die zo goed mogelijk ingezet bij het werk dat we doen. Zo is de een meer geïnteresseerd in het uitzoeken van wet- en regelgeving, houdt de ander meer van netwerken en is weer iemand anders goed in het schrijven van adviezen. Zo kan iedereen zijn/haar talenten optimaal inzetten, wat tot nu toe voor een goede onderlinge sfeer en optimale slagvaardigheid heeft gezorgd.

Wij hebben regelmatig contact met andere organisaties en onderhouden nauw contact met de gemeente over lopende zaken. Wij volgen desgewenst scholingen en bezoeken gemeenteraadsvergaderingen het thema op de agenda zich daartoe leent.

Zes keer per jaar vergadert de ARWI met beleidsambtenaren het hoofd en de wethouder van Werk en Inkomen (Participatie). Alle onderwerpen en signalen die aan de orde komen worden anoniem besproken en vertrouwelijk behandeld. De gemeente koppelt terug wat is of wordt gedaan met de adviezen van de ARWI.

Als u interesse heeft om uw talenten in te zetten bij het werk van de ARWI kunt u zich voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek aanmelden via deze link. De tijdsinvestering is minimaal vier uur per week en u krijgt een onkostenvergoeding.

Wat kan ik doen als ik problemen heb met de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein?

U kunt uw problemen telefonisch of per mail aan ons voorleggen. Wij zullen dan zo goed als het kan met u meedenken over mogelijke oplossingen. bepaalde klachten vaker voorkomen zien wij dit als een signaal dat iets niet goed gaat bij de USD en zullen wij dit anoniem aankaarten in ons overleg met de gemeente. Voor strikt individuele problemen dient u gebruik te maken van de klachtenregeling van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en/of de mogelijkheden tot bezwaar en beroep.