Adviesraad

Werk & Inkomen Gooise Meren

Adviesfunctie

De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van het sociale beleid voor mensen met een minimum inkomen. De raad bestaat uit ervaringsdeskundigen die zelf een inkomen rond het minimum hebben. De afgelopen jaren zijn door de ARWI met succes diverse zaken bij de gemeente aangekaart en besproken.

Werkwijze

De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) komt wekelijks bijeen. Zes keer per jaar vergadert zij met beleidsambtenaren het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en de wethouder Werk en Inkomen (Participatie). Alle onderwerpen en signalen die aan de orde komen worden anoniem besproken en vertrouwelijk behandeld. De gemeente koppelt terug wat is of wordt gedaan met de adviezen van de ARWI.

Resultaten

De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) volgt nauwgezet het sociale beleid van de gemeente. Zij ontvangt nieuwe beleidsstukken in een vroeg stadium en deze kritisch. De lijnen met beleidsmakers zijn kort en het contact met het college van B&W is goed. Dat alles draagt er aan bij dat de ARWI haar werk goed kan doen en resultaten behaalt.