Adviesraad werk en inkomen Gooise Meren (ARWI)

De Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) is een wettelijk verplicht adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente Gooise Meren over het gevoerde sociale beleid op het gebied van werk en inkomen voor inwoners van Bussum, Muiden/Muiderberg en Naarden. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle inwoners van Gooise Meren die rond moeten komen van een minimum inkomen.
De ARWI kan geen individuele problemen oplossen maar zodra een probleem zich vaker voordoet brengen wij dit onder de aandacht bij de gemeente.

Uw meldingen worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.