De Adviesraad Werk & Inkomen (ARWI) komt op voor de belangen van inwoners van Gooise Meren die rond moeten komen van een minimum inkomen. Zij is een wettelijk verplicht, onafhankelijk adviesorgaan dat de gemeente gevraagd en ongevraagd adviseert over verschillende zaken die te maken hebben met werk en inkomen/ Participatiewet.

Werkwijze Adviesraad

Om te komen tot goede adviezen doen we het volgende:

  • Regelmatig hebben we gesprekken met maatschappelijke organisaties die in direct contact staan met onze doelgroep, zodat we deze informatie mee kunnen nemen in onze adviezen. Daarnaast wonen we in de gemeente en horen ook het een en ander.
  • We ontvangen berichten via onze website. Dit zorgt ervoor dat we kunnen zien of het beleid voldoet aan de verwachtingen. Of dat er iets aangepast zou moeten worden.
  • We ontvangen nieuwe beleidsstukken vroeg in het proces zodat we mee kunnen denken en nog op tijd wijzigingen kunnen voorstellen. Zodra we de definitieve versie ontvangen, schrijven we ons officieel advies voor het college van B&W.
  • Overleggen 6 keer per jaar met beleidsambtenaren, het hoofd van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en de wethouder Werk en Inkomen (Participatie).

Desgewenst kunnen er scholingen gevolgd worden en bezoeken we gemeenteraadsvergaderingen wanneer het thema op de agenda zich daartoe leent.

Woont u in Gooise Meren en hebt u interesse om uw  talenten, kennis en ervaring in te zetten bij het werk voor de ARWI, dan kunt u hier aanmelden voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek. Leden van de ARWI zetten zich gemiddeld vier tot zes uur per week in. U krijgt hiervoor een onkostenvergoeding.

We hopen u graag binnenkort te mogen ontmoeten.