De Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) bewaakt de kwaliteit van nieuw en bestaand sociaal beleid en kan bij meerdere signalen vanuit de achterban tendensen aankaarten bij de gemeente en suggesties doen voor verbeteringen. Naast adviseren is signaleren dus een belangrijke taak.

De ARWI is een belangrijke toetssteen voor de gemeente om goed beleid te maken voor haar burgers. Door uw inbreng kan de ARWI dingen onder de aandacht brengen van de gemeente waar zij zelf onvoldoende zicht op heeft.

Ziet u misstanden in uw omgeving die te maken hebben met het hebben van een laag inkomen? Of wilt u dingen / situaties melden die voor uw gevoel niet kloppen en beter kunnen? Meld dan uw ervaringen en tips aan ons!

Ook wil de ARWI graag weten wat uw ervaringen zijn in het contact met de gemeente zodat dingen verbeterd kunnen worden.

U kunt uw melding telefonisch of per mail aan ons doorgeven. Wij zullen dan zo goed als het kan met u meedenken over hoe de gegeven situatie aangepakt kan worden.

De ARWI kan geen individuele problemen oplossen maar zodra een probleem zich vaker voordoet brengen wij dit onder de aandacht bij de gemeente. Uw meldingen worden anoniem en vertrouwelijk behandeld.

Voor strikt individuele problemen met de gemeente dient u gebruik te maken van de klachtenregeling van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein en/of de mogelijkheden tot bezwaar en beroep.