Oproep nieuwe leden

De Adviesraad Werk & Inkomen komt op voor de belangen van inwoners van Gooise Meren die rond moeten komen van een minimum inkomen. Zij is een onafhankelijk en wettelijk verplicht adviesorgaan van de gemeente Gooise Meren. Haar taak is om de gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over zaken die voor desbetreffende inwoners van toepassing zijn.

De Adviesraad Werk & Inkomen Gooise Meren bestaat momenteel uit vijf leden die wekelijks bijeen komen.

Als lid van de Adviesraad woont u in Gooise Meren, heeft u zelf een inkomen rond het minimumniveau en vindt u het belangrijk om de belangen van andere inwoners in dezelfde situatie te behartigen. U heeft een positieve instelling, bent betrokken en kunt goed met mensen omgaan.

U kunt zich goed mondeling en schriftelijk uitdrukken, bent pro-actief en beschikt over een computer met internetaansluiting. U kunt vraagstukken in een breder verband plaatsen aangezien de Adviesraad niet in kan gaan op individuele problemen van mensen met een minimum inkomen.

De tijdsinvestering is minimaal vier uur per week. U kunt deelnemen aan scholingen en onkosten worden vergoed.

Heeft u interesse? Stuur ons dan een mail met uw motivatie. Wij kijken uit naar uw reactie.