De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) is een enthousiaste groep mensen die regelmatig bij elkaar komt om de situatie van werkzoekenden en mensen met een inkomen rond het minimumniveau te bespreken. Naast het bijhouden van informatie op allerlei terreinen die van belang zijn voor werkzoekenden en minima ontvangt zij regelmatig het verzoek van de gemeente om advies te geven over beleidsterreinen die op dat moment aan de orde zijn.

Mocht u zich uit interesse, ervaringsdeskundigheid of maatschappelijke betrokkenheid aangetrokken voelen tot het lidmaatschap van deze Adviesraad kunt u hier meer lezen over haar taken en werkwijze. U vindt daar ook een profielschets voor actief lidmaatschap van de ARWI.

Voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek kunt u met ons contact opnemen.