De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het sociale beleid voor mensen met een laag inkomen. Bijvoorbeeld adviezen o.a. over Bijzonder Bijstand, Bestuurlijke boete (fraudewet), Werken aan Werk, Kind- en Jeugdbudget.

De raad bestaat uit leden die vanuit, interesse, betrokkenheid en/of (ervarings)deskundigheid opkomen voor mensen met een inkomen rond het minimum.

De ARWI bewaakt de kwaliteit van nieuw en bestaand sociaal beleid. De ARWI kan als ze vaker bepaalde geluiden hoort dit aankaarten bij de gemeente en suggesties doen voor verbeteringen. Naast adviseren is het dus erg belangrijk om signalen te herkennen en  onder de aandacht te brengen. De ARWI behartigt het gemeenschappelijk belang van alle mensen met een minimuminkomen.

U kunt een signaal bij ons afgeven als u tegen zaken aanloopt die verbeterd kunnen worden. Als wij horen dat bepaalde klachten vaker voorkomen zien wij dit als een teken dat iets niet goed gaat en zullen wij dit anoniem aankaarten in ons overleg met de gemeente.

Resultaten Adviesraad

De afgelopen jaren zijn door de ARWI met succes verschillende zaken bij de gemeente aangekaart o.a.:

– Vervroeging van de uitbetaling van de uitkering naar het eind van de maand i.p.v. aan het     begin van de volgende maand.

– Het (in stand houden) van het Doe budget en de PC- Regeling.

– De tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (TAZ).

– De tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering (TER).

– De Adviesraad heeft bijgedragen aan een goede overgangsregeling voor alleenstaande ouders waarvan het jongste kind 18 jaar wordt.

– Mede door inzet van de Adviesraad kunnen ook ZZP’ers met een minimum inkomen aanspraak maken op alle regelingen die op minima van toepassing zijn, inclusief kwijtschelding van gemeentelijke belastingen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.