De Adviesraad Werk en Inkomen Gooise Meren (ARWI) adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd op het gebied van het sociale beleid voor mensen met een minimum inkomen. De raad bestaat uit mensen die vanuit, interesse, betrokkenheid en/of (ervarings)deskundigheid opkomen voor mensen met een inkomen rond het minimum.

Op individueel niveau biedt de ARWI een luisterend oor en denkt mee over mogelijke oplossingen. Zodra meer inwoners tegen hetzelfde probleem aan lopen brengt zij het signaal anoniem en vertrouwelijk onder de aandacht van de gemeente. De ARWI behartigt op die manier het gemeenschappelijke belang van alle mensen met een minimuminkomen.

De Adviesraad is geen individuele klachtencommissie. Daarvoor bestaan andere procedures zoals de klachtenregeling van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein met de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

U kunt wel een signaal bij ons afgeven als u tegen dingen aanloopt die verbeterd kunnen worden. Als wij horen dat bepaalde klachten vaker voorkomen zien wij dit als een sein dat iets niet goed gaat en zullen wij dit anoniem aankaarten in ons overleg met de gemeente.

Resultaten Adviesraad

De afgelopen jaren zijn door de ARWI met succes diverse zaken bij de gemeente aangekaart:

– Vervroeging van de uitbetaling van de uitkering naar het eind van de maand ipv aan het begin van de volgende maand.

– Het (in stand houden) van het Doe budget en de PC- Regeling.

– De tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (TAZ).

– De tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering (TER).

– Adviezen omtrent de beleidsregels Bijzondere Bijstand, bestuurlijke boete (fraudewet), de Individuele Inkomenstoeslag (IIT), bijzondere bijstand, het privacy beleid, Werken aan Werk, Inkomstenvrijlating IOAW en IOAZ, Schuldhulpverlening, de Krediethpotheek enz.

– De Adviesraad heeft bijgedragen aan een goede overgangsregeling voor alleenstaande ouders waarvan het jongste kind 18 jaar wordt. Als uw situatie verandert, neem dan contact op met de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.

– Mede door inzet van de Adviesraad kunnen ook ZZP’ers met een minimum inkomen aanspraak maken op alle regelingen die op minima van toepassing zijn, inclusief kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Informeer voor details bij de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein.

– In 2015 nam de Adviesraad het initiatief voor een Low Budget Festival. In korte tijd werd met hulp van vele vrijwilligers een geslaagd evenement neergezet dat breed werd gesteund door diverse verantwoordelijk diensten en leidinggevenden binnen de gemeente.

– In 2017 was de ARWI betrokken bij de actieweek Doe Mee in Gooise Meren. In alle vier kernen werden activiteiten georganiseerd om iedereen die dat wilde op weg te helpen naar het vinden van werk. Deze week werd afgesloten met een drukbezocht evenement in het Witte Kerkje in Naarden.

Als u actief mee wilt denken over het beleid van de gemeente Gooise Meren inzake uitkeringsgerechtigden en inwoners met een minimuminkomen kunt u op de pagina Signalering melding maken van wat u op het gebied van Werk en Inkomen tegen komt. U kunt zich aanmelden voor lidmaatschap van de ARWI.

Voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek kunt u contact opnemen.