Adviesraad werk en inkomen Gooise Meren

Adviesraad

Werk & Inkomen Gooise Meren

Taken Adviesraad

De Adviesraad Werk en Inkomen (ARWI) is een wettelijk verplicht adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente Gooise Meren over het gevoerde sociale beleid op het gebied van werk en inkomen voor inwoners van Bussum, Muiden/Muiderberg en Naarden. Zij behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle inwoners van Gooise Meren die rond moeten komen van een minimum inkomen.

De ARWI bewaakt de kwaliteit van nieuw en bestaand sociaal beleid en kan bij meerdere signalen vanuit de achterban tendensen aankaarten bij de gemeente en suggesties doen voor verbeteringen. Naast adviseren is signaleren dus een belangrijke taak.

Op individueel niveau biedt de ARWI een luisterend oor en denkt mee over mogelijke oplossingen. Zodra meer inwoners tegen hetzelfde probleem aan lopen brengt zij het anoniem en vertrouwelijk onder de aandacht van de gemeente. De ARWI behartigt op die manier het gemeenschappelijke belang van alle mensen met een minimuminkomen.

De Adviesraad is geen individuele klachtencommissie. Daarvoor bestaan andere procedures zoals de klachtenregeling van de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein met de mogelijkheid tot bezwaar en beroep.

Mocht u zich uit interesse, ervaringsdeskundigheid of maatschappelijke betrokkenheid aangetrokken voelen tot het lidmaatschap van deze Adviesraad kunt u voor meer informatie en/of een kennismakingsgesprek contact opnemen.